Ny kommunikationslösning för licensansökningar

den 3 september 2013

Införandet av den nya kommunikationslösningen kommer att ske 1 oktober 2014. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag där Apotekens Service AB (ApSe) beviljats medel för att utveckla ett IT-stöd som möjliggör säker elektronisk överföring av licensansökningar. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att göra nödvändiga IT-anpassningar till detta IT-stöd. Systemet ska ge stöd för att elektroniskt kunna motivera, ansöka samt förmedla begäran om kompletteringar samt beslut från Läkemedelsverket.

Tilläggsinformation 2013-12-19
Elektronisk avisering och återkoppling till förskrivare kommer inte att kunna genomföras. Detta för att det även fortsatt saknas en säker elektronisk kanal för kommunikation av personuppgifter från Läkemedelsverket ut till förskrivare i licensärenden.

Fördelarna med den nya kommunikationslösningen:

  • Förbättrad patientintegritet genom att öka informationssäkerheten i kedjan från förskrivare och apotek till Läkemedelsverket.
  • Ökad patientsäkerhet genom att öka informationskvalitet i kedjan från förskrivare och apotek till Läkemedelsverket.
  • Effektivare stöd för förskrivare och apotekspersonal vid licensansökan och för Läkemedelsverkets personal vid handläggning av beslut.
  • Bättre tillgänglighet och sökbarhet av licensbeslut för apotekspersonalen

Den nya kommunikationslösningen innehåller:

  • IT-stöd för apotekspersonalen för ansökan om licens
  • IT-stöd för registrering, förmedling av motiveringar, licensansökningar, kompletteringar och licensbeslut mellan förskrivare, apotek och LV.
  • IT-stöd för att tillgängliggöra licensbeslut åtkomliga för apotekspersonalen.

Införande sker oktober 2014

Införandet av kommunikationslösningen för licensansökningar sker 1 oktober 2014. Kommunikationslösningen för licensansökningar kommer vara färdigutvecklad hos Apotekens Service AB och Läkemedelsverket innan årsskiftet 2013.  Efter diskussion med apotek har dock införandet skjutits fram i tiden för att apotek ska hinna anpassa sina expeditionssystem.

Efter den 1 oktober 2014 kommer tidigare ansökningssätt, t.ex. det särskilda faxnumret till licensenheten samt övriga elektroniska ansökningssätt inte att vara tillgängliga.

Konsekvenser för dig som förskrivare:

- Motiveringen måste göras via webbplats.
- Effektivare ansökansprocess med möjlighet att få återkoppling.
- Du får stöd i motiveringen med bl.a. ifyllandet av läkemedelsuppgifter efter sökning i läkemedelslista.
- Delar av motiveringen med känsliga personuppgifter är dolda för apotek.
- Du skickar in motiveringen elektroniskt. 
- Motivering valideras då du skickar iväg den och du får ett mottagningsbevis.
- Komplettering kan mottas och insändas elektroniskt.
- Du kan få en avisering vid beslut.

Konsekvenser för dig som apotekspersonal:

- Motivering validerad att komplett ifylld vid insändning av förskrivare.
- Person- och produktuppgifter redan ifyllda av förskrivaren - behöver ej registreras igen.
- Apoteksuppgifter fylls i automatiskt i ansökan.
- Möjlighet att korrigera uppgifter efter förskrivarkontakt.
- Insändning elektroniskt.
- Mottagningskvitto bekräftar att insändning fungerat.
- Du får en avisering vid beslut och komplettering.
- Licensbeslut sparas i systemet och kan sökas fram senare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Läs regeringsuppdraget. (OBS! Länken är bruten, vänligen sök vidare på regeringens webbplats)

 Presentation "Ny kommunikationslösning för licensansökningar"

 

Kontakta oss

Frågor om kommunikationslösningen som licensprocessen och krav kontakta:

Projektledare: Maria Jafner
Läkemedelsverket
Maria.jafner@mpa.se

Tekniska frågor om kommunikationslösningen mot apotek och förskrivare:

Projektledare: Daniel Hägg
eHälsomyndigheten
ext.daniel.hagg@ehalsomyndigheten.se


 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies