Ny utgåva av Läkemedelsboken – i tryck och webbversion

den 5 december 2013

Nu finns den tryckta versionen av den 19:e utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2014, tillgänglig. Samtidigt med den tryckta utgåvan lanseras också en ny webbversion på www.läkemedelsboken.se som fungerar för alla skärmstorlekar.

Läkemedelsboken (LB) har utkommit sedan 1977 och innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också allmän information om läkemedelsanvändning, gällande regler samt specialkapitel om bland annat förgiftningar och olagliga läkemedel.

LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicin- och farmacistuderande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.

Innehållet i LB har genomgått omfattande revidering. Den mest genomgripande förändringen gäller webbversionen som har fått en helt ny utformning för att vara anpassad till den kliniska vardagens behov. Den nya webbversionen utnyttjar responsiv design för att fungera på olika skärmstorlekar, inklusive läsplattor och smarttelefoner. Webbversionen är kostnadsfri och nås på www.läkemedelsboken.se.

– Vi är särskilt nöjda med webbversionen som nu är tillgänglig för alla plattformar, säger LB-redaktören Helena Ramström. Informationen på webben hålls uppdaterad, och innehåller dessutom flera kapitel som inte finns i den tryckta versionen.

De största förbättringarna av webbversionen av LB omfattar:

  • Responsiv design som anpassar LB till telefoner, surfplattor och datorer med olika skärmstorlekar.
  • Terapirekommendationer, figurer och faktarutor ligger först i varje kapitel.
  • Texterna för läkemedelssubstanser har direktlänkar till aktuella preparatbeskrivningar.
  • Vetenskapliga referenser länkas direkt till originalartikel eller sammanfattning.
  • Fler länkade hänvisningar till andra relevanta avsnitt i LB.

LB ges sedan 2009 ut av Läkemedelsverket. Läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt får varsitt exemplar av den tryckta boken. För distributionen av LB inom de olika landstingen svarar respektive läkemedelskommitté.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Pernilla Örtqvist
redaktör Läkemedelsboken
018-174931
 pernilla.ortqvist@mpa.se

 

Bilder

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies