Nya Läkemedelsfakta lanserad idag

den 24 oktober 2013

I dag har en ny version av söktjänsten Läkemedelsfakta släppts. Där finns information om alla de 20 000 läkemedel som idag är godkända för försäljning i Sverige. Den nya versionen innebär bland annat förbättrade sökmöjligheter, betydligt mer information om varje enskilt läkemedel samt bättre kopplingar till varje läkemedels bipacksedel och produktresumé.

Söktjänsten Läkemedelsfakta har funnits på Läkemedelsverkets webbplats sedan 2006. I den nya versionen finns;

  • information om alla läkemedel som är godkända i Sverige – även naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel,
  • möjlighet att söka efter substanser i substansregistret (NSL),
  • möjlighet att söka efter utbytbara läkemedel,
  • hjälp med stavning på läkemedels- och substansnamn via autokomplettering,
  • möjlighet att spara sökningar och exportera träfflistorna,
  • omfattande information om registreringsdetaljer, förpackningar och innehållsämnen,
  • information om utökad förskrivningsrätt och narkotikaklassning,
  • information om tillåtna försäljningsställen.

Via söktjänsten hittar man också den senast godkända produktdokumentationen, dvs. läkemedlets bipacksedel och produktresumé. Informationen i Läkemedelsfakta uppdateras varje dag. 

– Vi erbjuder en värdefull källa till läkemedelsinformation för både patienter, apotekspersonal och sjukvårdspersonal, säger projektbeställare Anders Carlsten, direktör vid Läkemedelsverket. Det är många som efterfrågar producentoberoende information som är garanterat dagsaktuell.

Läkemedelsfakta vänder sig till alla slags användare, både professionen och privatpersoner. Den som tycker att det är svårt att hitta rätt läkemedel eller behöver vägledning i att tolka informationen är välkommen att kontakta Läkemedelsupplysningen för mer hjälp.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Therese Ringbom
projektledare
018-17 46 76

Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10
 Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies