Nya rekommendationer för att hantera risken för allergiska reaktioner av intravenösa järnpreparat

den 3 juli 2013

Intravenösa järnpreparat kan orsaka allergiska reaktioner som kan vara livshotande om de inte behandlas omgående. De åtgärder som rekommenderas för att tidigt upptäcka och effektivt hantera de allergiska reaktioner som kan uppstå har reviderats.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) har slutfört en granskning av intravenösa järnpreparat som används för att behandla järnbrist och anemi (lågt antal röda blodkroppar). Nyttan med dessa läkemedel är större än dess risker förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att minska risken för allergiska reaktioner.

CHMPs rekommendation överlämnas nu till Europeiska kommissionen som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet för hela EU.

Information till patienter

  • Om du ska behandlas med ett järnpreparat som ges intravenöst (i ett blodkärl) ska du berätta för din läkare om du tidigare har haft en allergisk reaktion av ett intravenöst järnpreparat. Berätta även om du haft vissa sjukdomar som påverkar immunsystemet (såsom reumatoid artrit, astma, eksem eller andra allergier), eftersom det då är mer sannolikt att du får en allergisk reaktion av intravenösa järnpreparat.
  • När du får järnpreparat intravenöst kommer du att noga observeras under 30 minuter. Om du har allergiska symtom (såsom yrsel, svullnad i ansiktet och andningsbesvär) ska du snarast berätta det för din läkare eller sjuksköterska.

 

Information till vårdpersonal

  • Alla intravenösa järnpreparat kan orsaka överkänslighetsreaktioner med risk för dödlig utgång.
  • Eftersom allergiska reaktioner även kan inträffa hos patienter som inte reagerat på en testdos, så rekommenderas inte längre testdoser.
  • Intravenösa järnpreparat ska endast ges när utbildad vårdpersonal och återupplivningsutrustning finns omedelbart tillgänglig. Patienten ska noggrant observeras under minst 30 minuter efter varje injektion av intravenöst järnpreparat med avseende på överkänslighetsreaktioner.
  • Om överkänslighetsreaktioner inträffar ska vårdpersonal omedelbart avbryta administrationen av järn och överväga lämplig behandling av överkänslighetsreaktionen.
  • Risken för överkänslighetsreaktioner är förhöjd hos patienter med kända allergier, immunologiska eller inflammatoriska sjukdomar och hos patienter som tidigare haft svår astma, eksem eller annan atopisk allergi.
  • Intravenösa järnpreparat bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Behandling bör begränsas till andra eller tredje trimestern, förutsatt att nyttan med behandlingen klart överväger de potentiellt allvarliga riskerna för fostret, som anoxi och hotande fosterasfyxi.
  • Läkare bör informera patienter om de allvarliga risker som finns för överkänslighetsreaktioner och vikten av att uppmärksamma sjukvårdspersonal på allergiska symtom.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies