Nytt kunskapsstöd om enteral administrering av läkemedel

den 18 april 2013

Enteral administrering av läkemedel innebär att patienter ges läkemedel via slang genom näsan/munnen eller genom bukväggen direkt till magen eller tarmen. Läkemedlet används då på ett sätt som i de allra flesta fall inte finns beskrivet i den godkända produktinformationen. Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram ett kunskapsdokument för sjukvården för att värna om säker läkemedelsanvändning.

Vid enteral läkemedelsadministrering tillförs läkemedel via enteral sond eller nutritiv stomi. Patienter som ges läkemedel på detta sätt kan exempelvis vara nyfödda barn, intensivvårdspatienter, strokepatienter och andra som inte kan inta läkemedel via munnen.

– Nästan inga läkemedel är idag utvärderade för denna typ av administrering i samband med godkännande, säger projektledare Gunilla Englund vid Läkemedelsverket. Därför hittar man sällan uppgifter i den godkända produktinformationen om hur man ska gå tillväga när läkemedel behöver ges via enteral sond.

Enteral läkemedelsadministrering kräver noggrann uppföljning av behandlingseffekt och komplikationer. För att enteral läkemedelsadministrering ska kunna utföras på säkrast möjliga sätt behöver vårdpersonalen ha goda kunskaper om vilka krav detta administreringssätt ställer på läkemedelshantering och uppföljning.

– Varje enskilt läkemedel måste utvärderas innan man använder detta administreringssätt, säger Gunilla Englund. I kunskapsdokumentet har vi samlat generella principer för hur man kan avgöra lämpligheten, men påtalar också vikten av dokumentation och uppföljning av behandlingen.

Vårdpersonalen behöver ha tid för att utföra den många gånger mer omfattande läkemedelshanteringen, praktiska förutsättningar i form av exempelvis datoriserade journalstöd som underlättar nödvändig dokumentation, möjlighet att enkelt ta del av relevanta informationskällor och vid behov kunna rådfråga farmacevtisk kompetens.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Gunilla Englund
projektledare
018-17 46 21

Ingrid Brännström
Klinikapotekare
Norrbottens läns landsting
0920-28 00 53

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies