Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket

den 18 december 2013

Årets sista nummer, nr 6/2013, innehåller flera spännande artiklar och monografier. Du kan bland annat läsa om läkemedel till nyfödda och spädbarn på svenska sjukhus, om vad som gäller när man ska resa med läkemedel och om hur miljön påverkas av läkemedel.

I varje nummer av Information från Läkemedelsverket finns också ”Frågor till Läkemedelsverket”, ett stående inslag i tidningen där vi tar upp exempel på frågor som kommit in till verket och besvarats. Det handlar om allt från produktinformation och förväxlingsrisker till frågor om Schengenintyg.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies