PIP-bröstimplantat – tidigare rekommendation gäller

den 1 november 2013

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för utvärdering av hälsorisker (SCENIHR) publicerade i veckan en rapport om PIP-implantat. Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens bedömning efter en preliminär genomgång av rapporten är att inga nya data framkommit som påverkar myndigheternas nuvarande riskvärdering. Rekommendationen från 4 juni 2013 gäller därför fortfarande.

SCENIHR har i sin preliminära rapport sammanställt tillgänglig information gällande PIP-implantat (se länk till höger). Deras rapport är nu tillgänglig för offentlig konsultation fram till 3 januari 2014 innan den slutliga versionen publiceras. Läkemedelsverket kommer i detalj att granska och utvärdera rapporten samt lämna synpunkter till SCENIHR.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen följer noga utvecklingen inom detta område. Myndigheternas fortsatta rekommendation är att kliniker som opererat in PIP-implantat ska informera kvinnorna om riskerna samt operera ut PIP-implantat i förebyggande syfte om det inte i enskilda fall finns medicinska skäl att avstå.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies