Planer för Läkemedelsverkets tillsyn 2013

den 23 maj 2013

Läkemedelsverket publicerar idag planer för ett antal tillsynsområden under 2013. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2013.

– Vi gör detta som ett led i att öka både vår tydlighet och vår öppenhet med hur vi bedriver vår tillsyn och vad det är vi ser vi behöver granska närmare, säger Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn på Läkemedelsverket.

De valda fokusområdena bygger på erfarenhet från tidigare tillsynsinsatser, men också från signaler från enskilda medborgare, myndigheter och företag. En viktig utgångspunkt är det riskbaserade urvalet.

– Vi utvecklar ständigt vår tillsyn så att vi gör tillsyn där det ger största möjliga effekt för användaren, oavsett om det är kosmetiska eller medicintekniska produkter, eller system för tillverkning eller försäljning av läkemedel, fortsätter Karin Hååg.

Sedan 2011 har Läkemedelsverket publicerat tillsynsplaner för öppenvårdsapotek, vilket har varit uppskattat av branschen. Nu publiceras tillsynsplaner för ytterligare områden, bl.a. för sjukhusens läkemedelsförsörjning, narkotika, tillverkning och distribution av läkemedel samt farmakovigilans. Flera olika områden har gemensamma beröringspunkter och kan bli föremål för gemensamma tillsynsinsatser, till exempel receptexpedieringssystem, narkotikahantering och tandblekningsprodukter.

Genom att tala om vilka fokusområden som är prioriterade kan Läkemedelsverket åstadkomma en förebyggande effekt, dvs. att de utpekade riskområdena diskuteras och analyseras av aktörerna själva, vilket bidrar till att minska riskerna för allvarliga fel som kan hota säkerheten för patienter och konsumenter.

– Det är viktigt att vi försäkrar oss om att så många som möjligt gör rätt, inte att hitta så många fel och avvikelser som möjligt, avslutar Karin Hååg.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karin Hååg
direktör
VO Tillsyn
018-17 46 00

Susanne Zakrisson
Bitr direktör
VO Tillsyn
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies