Stor andel narkotiska läkemedel i tullbeslagen från årets Pangea

den 12 december 2013

Operation Pangea är ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Tullverket där postförsändelser som misstänkts innehålla olagliga läkemedel tas i beslag. Laboratorieanalyserna av beslagen visar att en stor andel av alla omärkta kapslar och tabletter är narkotiska läkemedel. Värdet på beslagen uppskattas till hundratusentals kronor.

Pangea är en internationell ”Internet Week of Action” mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det är femte året i rad som Läkemedelsverket deltar i Pangea. I 2013 års operation deltog ett hundratal länder runt om i världen. Operationen genomfördes 18-25 juni 2013 och i Sverige samarbetade Läkemedelsverket med Tullverket.

– Många brev och paket som togs i beslag innehöll narkotiska läkemedel. Störst andel var tramadol som används för att behandla måttlig till svår smärta, säger Monika Johansson på Läkemedelsverket.

Förutom tramadol visade analyserna att det fanns många tabletter som innehöll substanser från gruppen benzodiazepiner oxazepam, alprazolam och diazepam. Det är substanser som verkar lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande.

– Behöver man smärtstillande tabletter som tramadol eller lugnande tabletter så ska man uppsöka läkare och få tabletterna förskrivna på recept och utlämnade på ett godkänt apotek. Det här är inga tabletter man självmedicinerar med då man kan bli beroende, säger Monika Johansson.

De läkemedel som finns på godkända apotek är kontrollerade hela vägen från utveckling och tillverkning till distribution och försäljning. Att köpa receptbelagda läkemedel i en annan butik än ett godkänt apotek innebär en hälsorisk. Konsumenten har då ofta ingen kontakt med vården och behandlingen följs inte heller upp.

 I Sverige resulterade operation Pangea VI i att:

  • 175 post/kurirförsändelser blev kontrollerade
  • 42 post/kurirförsändelser med olagliga läkemedel beslagtogs
  • 15 731 enheter misstänkt läkemedel beslagtogs
  • Två annonser för läkemedel borttagna från auktionssajter
  • Värdet av beslagen uppskattas till 430 000 SEK

 


Beslag av Tramadol. Foto: Läkemedelsverket.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Monika Johansson
Docent, PhD
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 42 13

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies