Synacthenbrist kommer att uppstå inom kort

den 21 mars 2013

Brist kommer att uppstå på ACTH-preparaten Synacthen och Synacthen Depot inom de närmaste månaderna. Kontrollerad distribution av kvarvarande lager har införts och möjligheten att förskriva ersättningspreparat på licens undersöks av marknadsförande läkemedelsföretag.

Läkemedelsföretaget som marknadsför injektions/infusionsvätska Synacthen, lösning 0,25 mg/ml och injektionsvätska Synacthen Depot, suspension 1 mg/ml, har meddelat Läkemedelsverket att produkterna inte kommer att kunna tillhandahållas under cirka 6 månader, på grund av omläggningar i produktionen.  För Synacthen beräknas bristen uppstå under april månad och för Synacthen Depot under maj-juni 2013.
 
Synachten och Synachten Depot är ACTH-preparat och används huvudsakligen för diagnostik av binjurebarkinsufficiens inom endokrinologin. Viss terapeutisk användning förekommer också inom främst neurologi och pediatrik.

För att säkerställa prioritering av patienter som är i absolut behov av behandling med något av preparaten har marknadsförande företag infört kontrollerad distribution av kvarvarande lager. Det innebär att varje apoteksorder kontrolleras och godkänns av företaget innan den expedieras. Detta har meddelats via brev till förskrivare och apotek under februari månad. Förutom att europeiska ersättningsprodukter kan förskrivas på licens har företaget även meddelat Läkemedelsverket att man arbetar för att finna lämplig utomeuropeisk produkt som i förekommande fall kommer att kunna förskrivas på licens. Företaget kommer att löpande informera förskrivare och apotek om hur situationen utvecklar sig. 

Länk till Läkemedelsverkets information om licensförskrivning finns under relaterad information till höger om denna text.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies