Uppdaterad information om periodisk säkerhetsrapportering

den 26 april 2013

Ny information om EURD-listan, single assessment och worksharing finns nu på Läkemedelsverkets hemsida.

Uppdaterad information om EURD-listan, single assessment och worksharing, finns nu på Läkemedelsverkets hemsida. Detta med anledning av att aktiva substanser med enbart nationellt godkända produkter, under en period, ingår i List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronised. 

Mer information finns under Periodiska säkerhetsrapporter humanläkemedel på Läkemedelsverkets hemsida och på EMAs hemsida.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 List of substances under PSUR Work Sharing scheme and other substances contained in Nationally Authorised Products with DLP synchronised (HMA)
OBS! Länken är bruten. Vänligen sök vidare på HMA:s webbplats)

 Periodisk säkerhetsrapportering

 Läs mer PSUR (EMA)

 

Kontakt

Kontakta Regulatoriska enheten

 PSUR@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies