Utbildningsmaterial om enteral läkemedelsadministrering nu tillgängligt

den 23 augusti 2013

I april 2013 publicerade Läkemedelsverket ett kunskapsstöd om administrering av läkemedel via enteral infart. För att enteral läkemedelsadministrering ska kunna utföras på säkrast möjliga sätt behöver vårdpersonalen ha goda kunskaper om vilka krav detta administreringssätt ställer på läkemedelshantering och uppföljning. Läkemedelsverket har nu publicerat ett bildspel samt en poster i A3-format för att sprida kunskap om enteral läkemedelsadministrering.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Enteral läkemedelsadministrering 

 

Kontakta oss
Gunilla Englund
Apotekare, farm.dr.
Läkemedelsverket
018-17 46 21

 

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies