Vanligt med allergiframkallande parfymämnen i barnprodukter

den 3 oktober 2013

När Läkemedelsverket undersökte femtio kosmetiska produkter riktade till barn och ungdomar hade nio bristfälliga ingrediensförteckningar. Bristfälliga ingrediensförteckningen gör det svårt eller omöjligt för allergiska personer att undvika ämnen de är känsliga för.

Undersökningen visar också att tjugosex av de femtio undersökta produkterna innehöll parfymämnen som särskilt måste redovisas i innehållsförteckningen. Anledningen är att de i större utsträckning än andra orsakar allergiska reaktioner eller är allergiframkallande. Bara åtta av de undersökta produkterna bedömdes vara helt parfymfria.

Projektet visar alltså att flertalet av de undersökta produkterna innehåller parfymämnen. För att minska problemet med allergi ser Läkemedelsverket gärna en utveckling mot fler oparfymerade alternativ på marknaden. En ökad medvetenhet om problematiken och en större efterfrågan på oparfymerade produkter är en möjlig väg. Men denna väg är förstås bara möjlig om konsumenten kan se vad produkten innehåller.

- Rådet till föräldrar är att i första hand köpa produkter utan parfym till sina barn och att försöka uppmuntra sina ungdomar att undvika parfymerade kosmetiska produkter, säger Lena Nohrstedt, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ser allvarligt på bristerna i produkternas ingrediensförteckningar. När myndigheten kontaktade ansvariga företag resulterade det i att ingrediensförteckningarna i dessa fall rättades till eller att produkterna togs bort från marknaden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies