Var femte svensk beredd att köpa receptbelagd medicin utan läkarkontakt

den 4 april 2013

Läkemedelsverket har de senaste åren genomfört flera enkätstudier för att undersöka svenskarnas attityder till att köpa läkemedel på otillåtna försäljningsställen. I Sverige får receptbelagda läkemedel bara säljas på godkända apotek. Ändå är 20% av de tillfrågade beredda att handla receptbelagda läkemedel i andra typer av butiker, utan varken recept eller läkarkontakt.

Den senaste undersökningen, där 3500 personer i åldrarna 15-64 år deltog, visar att svenska konsumenter är medvetna om vissa av riskerna med att köpa läkemedel från osäkra eller olagliga källor, men att många är beredda att ta riskerna ändå.

Studien visar att 60% av svenskarna anser sig ha god eller hyfsad förmåga att själva avgöra vilka receptbelagda läkemedel de behöver utan vårdkontakt. T.ex. kan hälften av deltagarna över 40 år tänka sig att använda receptbelagda läkemedel mot kroniska sjukdomar utan recept från läkare. En femtedel av samtliga tillfrågade är beredda att handla receptbelagda läkemedel i andra butiker än apotek, utan varken recept eller läkarkontakt.

Läkemedelsverket granskar alla läkemedel och all svensk apoteksverksamhet för att konsumenten ska ha tillgång till säkra mediciner. Svenska apotek måste ha tillstånd av Läkemedelsverket för att få bedriva sin verksamhet. De läkemedel som finns på godkända apotek är kontrollerade hela vägen från utveckling och tillverkning till distribution och försäljning. Att köpa receptbelagda läkemedel i en annan butik än ett godkänt apotek innebär en hälsorisk. Konsumenten har då ofta ingen kontakt med vården och behandlingen följs inte heller upp.

Idag har vissa svenska apotek webbplatser där det är tillåtet att köpa receptbelagda läkemedel på samma sätt som på fysiska apotek, d.v.s. med recept som man fått i samband med en vårdkontakt. Dessa webbplatser är märkta med apotekssymbolen.

Det finns dock åtskilliga webbplatser där man själv kan ange en diagnos och sedan välja vilket läkemedel man vill köpa. Dessa webbplatser ger också sken av att legitimerade läkare och godkända apotek är inblandade i verksamheten. Så är inte alltid fallet och det är nästan alltid omöjligt att kontrollera sanningshalten i informationen på dessa hemsidor.

– Som konsument ska man vara uppmärksam på webbplatser som säljer receptbelagda läkemedel till konsumenter utan recept från vården. Den typen av verksamhet är alltid olaglig, säger Carolina Birgner, utredare på Läkemedelsverket.

Som konsument har man inte särskilt stora möjligheter att bedöma kvaliteten på läkemedel man köper via oseriösa webbplatser. Läkemedelförsäkringen gäller inte om konsumenten tar skada av ett olagligt läkemedel.

– De olagliga läkemedel som vi analyserar ser ofta äkta ut, med mycket professionellt gjorda förpackningar, säger Carolina Birgner. Läkemedelsverket har analyserat många läkemedel av tveksamt ursprung och ofta innehåller de inte alls vad som utlovas på förpackningen.

Läkemedelsverket arbetar på många olika sätt för att öka riskmedvetenheten hos svenska konsumenter om olagliga läkemedel. Ett exempel är en informationsfilm som gjorts i samarbete med Tullverket och som just nu visas på SVTs ”Anslagstavlan”.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carolina Birgner
utredare
018-16 77 42

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies