Varning för bantningsprodukter med dinitrofenol

den 23 maj 2013

Läkemedelsverket och Livsmedelsverket varnar för substansen 2,4–dinitrofenol, också kallad DNP. Denna substans har hittats i bantningsprodukten Pure Caffeine 200 som finns att köpa från utländska Internetbutiker. DNP har orsakat allvarliga förgiftningar och dödsfall.

DNP påverkar kroppens ämnesomsättning, både förbränningen och energiproduktionen förändras. Detta leder till att för mycket värmeenergi produceras, kroppstemperaturen ökar och det finns risk för akuta dödliga komplikationer till följd av överhettningen.

Tecken på förgiftning

Redan efter intag av små mängder DNP är risken stor att allvarliga biverkningar och uttalade förgiftningssymtom uppkommer.

- Tidiga tecken på DNP-förgiftning är kraftig svettning, muskelvärk, hög puls, hög feber och andningssvårigheter. I sent skede tillkommer även lever- och njurpåverkan, kramper, medvetslöshet och hjärtrytmrubbningar, säger överläkare Mark Personne på Läkemedelsverket.

Råd till konsumenter

Använder du en produkt som innehåller DNP eller misstänker att produkten du har köpt kan innehålla DNP uppmanar vi dig till:

  • Använd inte produkten.
  • Om symtom uppkommit, kontakta sjukvården eller Giftinformationscentralen.
  • Anmäl misstänkta produkter till Läkemedelsverket. Det går bra att vara anonym.

Handeln sker över Internet

Läkemedelsverket och Livsmedelsverket känner i dagsläget inte till någon försäljning av produkter som innehåller DNP på den svenska marknaden. Det finns dock produkter att köpa från utländska webshoppar.

- Vi ser att webshopparna vänder sig till svenska konsumenter eftersom sidorna är svenskspråkiga. Det är därför troligt att det finns svenska konsumenter som köper och använder dessa produkter, säger utredare Marie Kerttu på Läkemedelsverket.

En av dessa produkter heter Pure Caffeine 200 och har analyserats i Tyskland. Analysen påvisade att tabletterna innehöll ungefär 300 mg 2,4-dinitrofenol. Det var inte angivet på förpackningen att produkten innehöll substansen.

- Människor tror att det bara är koffein i den här produkten och misstänker inte att den även innehåller DNP. Det kan få oanade konsekvenser, säger Marie Kerttu

Det finns inget motgift mot DNP och patienter som har tagit DNP riskerar att dö trots avancerad intensivvårdsbehandling.

- Det här visar hur farligt det kan vara att köpa bantningsprodukter och andra okontrollerade produkter från oseriösa hemsidor, säger Marie Kerttu.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Vid frågor, kontakta:

Läkemedelsverket
Mark Personne, Överläkare
Peter Hultén, Apotekare
Giftinformationscentralen
018-17 46 00

Marie Kerttu, Utredare 
Carolina Birgner, Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 46 00

Livsmedelsverket
Petra Bergkvist, Statsinspektör
Rådgivningsavdelningen, Kontrollstödsenheten
018-17 56 43

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies