Uppdatering av instruktioner för insättning och uttag av Nexplanon (etonogestrel)

den 15 januari 2020

Nexplanon (etonogestrel) 68 mg, ett långtidsverkande hormonellt preventivmedel som sätts in under huden, får nya uppdaterade instruktioner för att minimera risken för skador på nerver och blodkärl samt förflyttning av implantatet.

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket informerar om detta i ett brev skickat till hälso- och sjukvården, DHPC 2020-01-15

DHPC innehåller ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Presskontakt

Telefon: 018-18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies