• 1. Utökad sök
  • 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Utökad sökning

  • Läkemedel
  • Substans
  • Färdiga sökningar
?
Läkemedelsnamn
?
Innehåller substans
?
Innehåller inte substans
?
Receptstatus
?
ATC-kod
?
Humant eller veterinärt bruk
?
Produktkategori
?
Narkotika
?
Registreringsstatus
?
Registreringsdatum
-    
?
Innehavare av godkännande för försäljning eller ombud
?
NPL-id, MT-nummer eller EUMA-nummer
?
Läkemedelsform
?
Maskinell dosdispensering
?
Försäljningsställen för eventuella receptfria förpackningar
?
Substansnamn
?
ATC-kod
?
Narkotika
?
Snomed CT-kod
?
UNII-kod
?
CAS-nummer

 

Sammanställning av färdiga sökningar

På denna flik har vi samlat färdiga sökningar som tar längre tid att skapa och sökningar som är komplexa att skapa. Genom att klicka på någon av de färdiga söklänkarna nedan visas sökresultatet direkt eller genom att man laddar ned en xml-fil eller en excelfil.

 

Produktdokument

Godkända produktdokument finns samlade i en lista som visas i xml-format.

Listan innehåller produktdokument för nationellt godkända läkemedel.
Produktdokument som visas är:

  • Produktresumé (SmPC)
  • Bipacksedel (PL)
  • Utredningsrapport (PAR)
  • Sammanfattande utredningsrapport (sPAR)
  • Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal (DHPC)

 

Produktdokument för centralt godkända läkemedel finns inte i listan utan hämtas från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s webbplats, förutom DHPC som visas även för centralt godkända läkemedel.

DHPC finns kvar i listan i 18 månader efter publicering.

Observera att alla typer av produktdokument inte finns för alla läkemedel. Listan uppdateras en gång per dygn.

Lista över produktdokument för läkemedel (1.1.xml)

OBS! Export av listorna kan ta tid då de innehåller ett stort antal dokument.

 

Läkemedel med minst en receptfri förpackning

För vissa läkemedel finns det både receptbelagda och receptfria förpackningar. Här har vi samlat alla läkemedel som har minst en förpackning som får säljas receptfritt i en lista.

Lista över läkemedel med minst en receptfri förpackning

 

Hjälpämnen

I Läkemedelsfakta finns förutom alla aktiva substanser ett urval av substanser som är hjälpämnen. Dessa hjälpämnen är utvalda eftersom de finns upptagna i Europeiska kommissionens lista över hjälpämnen som ska anges i märkning och bipacksedel (Notice to Applicants, Volume 2C, ”Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”). Nedan finner du en lista över hjälpämnen som är sökbara i Läkemedelsfakta.

Lista över hjälpämnen som är sökbara i Läkemedelsfakta

 

Biologiska läkemedel och biologiska substanser

Nedan finner du färdiga sökningar för biologiska läkemedel (både humanläkemedel och veterinärläkemedel) och biologiska substanser. Vid biverkningsrapportering av humanläkemedel som innehåller en eller flera biologiska aktiva substanser krävs att batchnummer anges (enligt EU:s farmakovigilanslagstiftning). Vid biverkningsrapportering av veterinärläkemedel rekommenderas att batchnummer anges (enligt veterinärförordningen). Läs mer på vår webb via länkarna nedan.

Lista över biologiska läkemedel

Lista över biologiska substanser

Om biverkningsrapportering gällande biologiska läkemedel

Om biologiska läkemedel för företag

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies