• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 6 läkemedelsträffar

Varav 6 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
2,5 mg
Tablett
bendroflumetiazid
Hum
--
Alternova A/S
--
5 mg
Tablett
bendroflumetiazid
Hum
--
Alternova A/S
--
2,5 mg
Tablett
bendroflumetiazid
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
5 mg
Tablett
bendroflumetiazid
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
5 mg
Tablett
bendroflumetiazid
Hum
--
Pfizer AB
--
2,5 mg
Tablett
bendroflumetiazid
Hum
--
Pfizer AB
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies