• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 27 läkemedelsträffar

Varav 26 godkända eller registrerade och 1 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
10 mg
Munsönderfallande tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Accord Healthcare B. V.
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Accord Healthcare B. V.
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Accord Healthcare B. V.
--
20 mg
Tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Double-E Pharma Ltd.
--
10 mg
Tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Double-E Pharma Ltd.
--
5 mg
Tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Double-E Pharma Ltd.
--
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
10 mg
Munsönderfallande tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
10 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
5 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--
20 mg
Filmdragerad tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Bayer AG,
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
10 mg
Munsönderfallande tablett
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Hum
--
Laboratorios Cinfa S.A.
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies