• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 47 läkemedelsträffar

Varav 19 godkända eller registrerade och 28 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
2care4 ApS,
Nederländerna
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Abacus Medicine A/S
Nederländerna
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Aristo Pharma GmbH
--
1000 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB,
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB,
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Mylan AB
--
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Orion Corporation
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Pharmathen S.A.
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Sandoz A/S,
--
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Sandoz A/S,
--
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Norge
1000 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
1000 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Alternova A/S
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Arrow Generics Ltd
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
BMM Pharma AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Docpharma NV
--
1 g
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Docpharma NV
--
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
Docpharma NV
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
1000 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridhydrat
Hum
--
Orion Corporation
--
1000 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Sandoz A/S,
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydrokloridmonohydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Teva Sweden AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Medartuum AB
Portugal
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Grekland
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Teva Sweden AB
Spanien
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Medartuum AB
Frankrike
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Frankrike
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Spanien
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Cross Pharma AB
Spanien
250 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Teva Sweden AB
Grekland
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
500 mg
Filmdragerad tablett
valaciklovirhydroklorid (vattenfri)
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies