• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 20 läkemedelsträffar

Varav 19 godkända eller registrerade och 1 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
200 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
200 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
150 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
150 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
200 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
200 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
150 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
200 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
150 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
100 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
150 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
200 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
50 mg
Oralt pulver i dospåse
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
50 mg/1,5 g
Oralt pulver
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies