• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 42 läkemedelsträffar

Varav 15 godkända eller registrerade och 27 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
7,5 mikrogram/dos
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus GmbH
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus Netherlands B.V.,
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
7,5 mikrogram/dos
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Indonesia/05/2005
influensavirus A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-liknande stam (PR8-IBCDC-RG2), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Injektionsvätska, suspension i emulsion
Injektionsvätska, suspension i emulsion i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
--
--
Suspension och emulsion till
Suspension och emulsion till injektionsvätska,emulsion
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-179A), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Abbott Biologicals B.V.,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novartis Vaccines and
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mimer Medical
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
45 mikrogram/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Scandinavian Regulatory
Scandinavian Regulatory Services AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Chiron Vaccines Limited
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-181), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Novartis Vaccines and
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Novartis Vaccines and
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-181), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Novartis Vaccines and
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l
--
--
Suspension och emulsion till
Suspension och emulsion till injektionsvätska,emulsion
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-179A), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
Sanofi Pasteur S.A.,
--
15 mikrogram/stam
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur S.A.,
--
9 mikrogram/stam
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur S.A.,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Crucell Italy S.r.l.
--
15 mikrogram/stam
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe
--
9 mikrogram/stam
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur MSD Snc,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Abbott Biologicals B.V.,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus GmbH
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-179A), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Nanotherapeutics Bohumil, s.r.o.
--
3,75 mikrogram
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Indonesia/05/2005
influensavirus A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-liknande stam (PR8-IBCDC-RG2), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Solvay Biologicals B.V.,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur MSD Belgium
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur MSD
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies