• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 159 läkemedelsträffar

Varav 119 godkända eller registrerade och 40 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
2,5 mg
Tablett
metotrexat
Hum
--
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
--
5 mg
Tablett
metotrexat
Hum
--
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
--
20 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
2,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Limited
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
metotrexat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Alfrapharma s.r.l.
--
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Ebb Medical AB
Litauen
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Ebb Medical AB
Polen
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Orifarm AB
Litauen
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
2,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Addenda Pharma S.r.l.
--
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Orion Corporation
--
10 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
Orion Corporation
--
2,5 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
Orion Corporation
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
10 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
2,5 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
7,5 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
2,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Nordic Group BV
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
2,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Difa Cooper S.p.A.
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
2,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sigillata Ltd
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
--
10 mg
Tablett
metotrexat
Hum
--
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
Nordic Group BV
--
10 mg
Tablett
metotrexat
Hum
--
Cipla Europe NV,
--
2,5 mg
Tablett
metotrexat
Hum
--
Cipla Europe NV,
--
15 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
17,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
27,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
7,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
30 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
12,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
2,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
22,5 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
25 mg
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
DOC Generici Srl,
--
2,5 mg
Tablett
metotrexat
Hum
--
Orion Corporation, Orion Pharma
--
2,5 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
Pfizer AB
--
7,5 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Sandoz A/S,
--
2,5 mg
Tablett
metotrexatdinatrium
Hum
--
Teva Sweden AB
--
50 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexat
Hum
--
Astron Research Ltd
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
metotrexatdinatrium
Hum
--
medac Gesellschaft für
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH,
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies