• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 2 läkemedelsträffar

Varav 2 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Kanin
Filavie
--
--
Suspension och vätska till
Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Kanin
Filavie
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies