• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 3 läkemedelsträffar

Varav 3 godkända eller registrerade

  • Läkemedel

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
300 mg
Filmdragerad tablett
lamivudin
Hum
--
ViiV Healthcare BV
--
150 mg
Filmdragerad tablett
lamivudin
Hum
--
ViiV Healthcare BV
--
10 mg/ml
Oral lösning
lamivudin
Hum
--
ViiV Healthcare BV
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies