• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 32 läkemedelsträffar

Varav 17 godkända eller registrerade och 15 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Norge
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Portugal
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Norge
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Norge
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Norge
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Portugal
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Norge
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Finland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Tyskland
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies