• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 4 läkemedelsträffar

Varav 4 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension, cylinderampull
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies