• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 8 läkemedelsträffar

Varav 8 godkända eller registrerade

  • Läkemedel

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
1000 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
2000 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
250 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
500 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
500 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
3000 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
1000 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
250 IE
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
oktokog alfa
Hum
--
Bayer AG,
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies