• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 3 läkemedelsträffar

Varav 2 godkända eller registrerade och 1 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
100 E/ml
Injektionsvätska, suspension, cylinderampull
insulin, lispro, protamin
Hum
--
Eli Lilly Nederland B.V.,
--
100 E/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
insulin, lispro, protamin
Hum
--
Eli Lilly Nederland B.V.,
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
100 E/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
insulin, lispro, protamin
Hum
--
Eli Lilly Nederland B.V.,
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies