• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 79 läkemedelsträffar

Varav 23 godkända eller registrerade och 56 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Ebb Medical AB
Norge
40 mg
Pulver till injektions-/infusionsvätska
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
esomeprazolnatrium
Hum
--
AstraZeneca AB
--
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
AstraZeneca AB
--
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Rumänien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
AstraZeneca AB
--
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Portugal
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Ebb Medical AB
Norge
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
AstraZeneca AB
--
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Italien
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Rumänien
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Grekland
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Rumänien
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Frankrike
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Italien
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Rumänien
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Italien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Pfizer Healthcare Ireland
--
20 mg
Enterokapsel, hård
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Pfizer Healthcare Ireland
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Frankrike
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Belgien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
EuroPharma Sverige AB
Tyskland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Storbritannien och Nordirland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
EuroPharma Sverige AB
Norge
40 mg
Pulver till injektions-/infusionsvätska
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
esomeprazolnatrium
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Norge
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Teva Sweden AB
Spanien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Teva Sweden AB
Spanien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Norge
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
EuroPharma Sverige AB
Tyskland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Teva Sweden AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Spanien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
EuroPharma Sverige AB
Norge
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
EuroPharma Sverige AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Norge
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Grekland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Grekland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Italien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Irland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Italien
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Spanien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
40 mg
Pulver till injektions-/infusionsvätska
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
esomeprazolnatrium
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
40 mg
Pulver till injektions-/infusionsvätska
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
esomeprazolnatrium
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Tyskland
20 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Storbritannien och Nordirland
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
10 mg
Enterogranulat till oral suspension i
Enterogranulat till oral suspension i dospåse
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Italien
40 mg
Enterotablett
esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Tyskland
--
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AstraZeneca AB
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies