• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 7 läkemedelsträffar

Varav 6 godkända eller registrerade och 1 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
180 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration GmbH
--
90 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration GmbH
--
180 mikrogram
Injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration GmbH
--
135 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration GmbH
--
180 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration GmbH
--
135 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration GmbH
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
135 mikrogram
Injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2a
Hum
--
Roche Registration Ltd
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies