• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 13 läkemedelsträffar

Varav 4 godkända eller registrerade och 9 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel
  • Substans
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
10 mg/ml
Oral lösning
zidovudin
Hum
--
ViiV Healthcare UK Ltd
--
10 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
zidovudin
Hum
--
ViiV Healthcare UK Ltd
--
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
ViiV Healthcare UK Ltd
--
100 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
ViiV Healthcare UK Ltd
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Spanien
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Italien
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Frankrike
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
Orifarm AB
Italien
250 mg
Kapsel, hård
zidovudin
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
300 mg
Filmdragerad tablett
zidovudin
Hum
--
ViiV Healthcare UK Ltd
--
300 mg
Filmdragerad tablett
zidovudin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Frankrike
300 mg
Filmdragerad tablett
zidovudin
Hum
--
Orifarm AB
Italien
Rekommenderat svenskt namn Substanser kan ha flera namn, du fick träff på
CD34-positiva celler, genetiskt modifierade för att utrycka ADA, autologa humana autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that
T-celler med en retrovirusvektor som kodar för HSV-TK och deltaLNGFR gener, humana allogena, rekombinanta T-celler med en retrovirusvektor som kodar för HSV-TK och deltaLNGFR gener, humana allogena, rekombinanta
T-celler med en retrovirusvektor som kodar för HSV-TK och deltaLNGFR gener, humana allogena, rekombinanta T cells with a retroviral vector coding for the HSV-TK and deltaLNGFR genes, human allogenic, recombinant
tonogenkoncel chondrocytes transduced with a retroviral vector expressing TGF-B1, human, allogenieic
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies