• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 10 läkemedelsträffar

Varav 10 godkända eller registrerade

  • Läkemedel

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
50 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
100 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
80 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
150 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
80 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
120 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
100 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
50 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
150 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
120 mikrogram
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
peginterferon alfa-2b
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies