• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 5 läkemedelsträffar

Varav 5 godkända eller registrerade

  • Läkemedel

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
123 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
33 mg/g
Oralt pulver
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
163 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
204 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies