• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 2 läkemedelsträffar

Varav 2 godkända eller registrerade

  • Läkemedel

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
5 mg/ml
Oral lösning
lamivudin
Hum
--
Glaxo Wellcome Research and
Glaxo Wellcome Research and Development
--
100 mg
Filmdragerad tablett
lamivudin
Hum
--
Glaxo Wellcome Research and
Glaxo Wellcome Research and Development
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies