• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 24 läkemedelsträffar

Varav 18 godkända eller registrerade och 6 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

  • Läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
0,01 mg + 0,1
0,01 mg + 0,1 mg + 1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
1 mg + 10 mg +
1 mg + 10 mg + 20 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,1 mg + 1 mg
0,1 mg + 1 mg + 10 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,1 mg + 1 mg
0,1 mg + 1 mg + 10 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
1 mg + 10 mg +
1 mg + 10 mg + 20 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,01 mg + 0,1
0,01 mg + 0,1 mg + 1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
20 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
1 mg + 10 mg +
1 mg + 10 mg + 20 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,01 mg + 0,1
0,01 mg + 0,1 mg + 1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
10 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,1 mg + 1 mg
0,1 mg + 1 mg + 10 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
0,01 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,01 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,01 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
0,1 mg
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Iscador AG
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies