• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 104 läkemedelsträffar

Varav 66 godkända eller registrerade och 38 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Mink
United Vaccines Holding B.V.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8/BEL2006, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
CZ Veterinaria S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
Boehringer Ingelheim Animal
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
FORTE Healthcare Ltd
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8/BEL2006, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, emulsion
svincircovirus typ 2b (PCV2b), stam Rm
svincircovirus typ 2b (PCV2b), stam Rm, inaktiverat
Vet
Svin
CEVA Animal Health AB
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
svincircovirus typ 2, inaktiverat
Vet
Svin
CEVA Phylaxia Co. Ltd
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
CEVA Animal Health AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
Coxiella burnetii, stam Nine Mile
Coxiella burnetii, stam Nine Mile, inaktiverat fas I-antigen
Vet
Get, Nöt
Ceva Santé Animale
--
--
Injektionsvätska, suspension
shigatoxin 2e (stx2e), modifierat
shigatoxin 2e (stx2e), modifierat rekombinant antigen från Escherichia coli
Vet
Svin
IDT Biologika GmbH,
--
--
Injektionsvätska, emulsion
hästherpesvirus typ 1 (EHV1), stam
hästherpesvirus typ 1 (EHV1), stam Bio82 AbM 08, inaktiverat
Vet
Häst
Dechra Regulatory B.V.
--
--
Injektionsvätska, emulsion
kaningulsotsvirus 2 (RHDV2), stam V
kaningulsotsvirus 2 (RHDV2), stam V-1037, inaktiverad
Vet
Kanin
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Fjäderfä
Boehringer Ingelheim Animal
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Fjäderfä
Boehringer Ingelheim Animal
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Fjäderfä
Boehringer Ingelheim Animal
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Salfarm Danmark A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Salfarm Danmark A/S
--
--
Injektionsvätska, lösning
gonadotropinfrisättande faktor (GnRF)
gonadotropinfrisättande faktor (GnRF) analog, Corynebacterium diphtheriae-toxoidkonjugat
Vet
Svin
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
Zoetis Finland Oy
--
--
Plåster för provokationstest
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
SMARTPRACTICE ApS
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Mycoplasma hyopneumoniae, stam 2940
Mycoplasma hyopneumoniae, stam 2940, inaktiverad
Vet
Svin
CEVA Animal Health AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Merial S.A.S.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
2 IE
Injektionsvätska, suspension
rabiesvirus, stam Pasteur RIV, inaktiverat
Vet
Får, Get, Hund, Häst, Iller
Får, Get, Hund, Häst, Iller, Katt, Nöt, Räv
Intervet International BV
--
2 IE
Injektionsvätska, suspension
rabiesvirus, stam Pasteur RIV, inaktiverat
Vet
Får, Get, Hund, Häst, Iller
Får, Get, Hund, Häst, Iller, Katt, Nöt, Räv
Orifarm AB
Tjeckien
2 IE
Injektionsvätska, suspension
rabiesvirus, stam Pasteur RIV, inaktiverat
Vet
Får, Get, Hund, Häst, Iller
Får, Get, Hund, Häst, Iller, Katt, Nöt, Räv
Orifarm AB
Belgien
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Ceva Santé Animale,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Orifarm AB
Tjeckien
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Indonesia/05/2005
influensavirus A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-liknande stam (PR8-IBCDC-RG2), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
IDT Biologika GmbH,
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Jena/VI5258/2009
influensavirus A/Jena/VI5258/2009 (panH1N1), inaktiverat antigen
Vet
Svin
IDT Biologika GmbH,
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, suspension
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotyp 2, inaktiverad
Vet
Svin
Boehringer Ingelheim Animal
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Mycoplasma hyopneumoniae, stam NL 1042
Mycoplasma hyopneumoniae, stam NL 1042, inaktiverad
Vet
Svin
Elanco Animal Health A/S/Eli
Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danmark A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
ChemVet dk A/S
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Aujeszkys sjukdomsvirus, stam NIA3-783
Aujeszkys sjukdomsvirus, stam NIA3-783, levande försvagat
Vet
Svin
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, emulsion
svincircovirus (cPCV) 1-2, rekombinant
svincircovirus (cPCV) 1-2, rekombinant, inaktiverat
Vet
Svin
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3
Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3, inaktiverad
Vet
Svin
Zoetis Finland Oy
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Zoetis Finland Oy
--
--
Injektionsvätska, suspension
svincircovirus (cPCV) 1-2, rekombinant
svincircovirus (cPCV) 1-2, rekombinant, inaktiverat
Vet
Svin
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1/ALG2006/01 E1, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Laboratorios SYVA, S.A.U.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får, Nöt
Laboratorios SYVA, S.A.U.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får, Nöt
Laboratorios SYVA, S.A.U.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus serotyp 4, stam BTV-4/SPA
blåtungevirus serotyp 4, stam BTV-4/SPA-1/2004, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Laboratorios SYVA, S.A.U.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får, Nöt
Laboratorios SYVA, S.A.U.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus serotyp 8, stam BEL2006
blåtungevirus serotyp 8, stam BEL2006/01, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Laboratorios SYVA, S.A.U.
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Mycoplasma hyopneumoniae, stam ATCC
Mycoplasma hyopneumoniae, stam ATCC 25934, inaktiverad
Vet
Svin
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Zoetis Finland Oy
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
rabiesvirus, stam Vnukovo-32, inaktiverat
Vet
Får, Get, Hund, Häst, Iller
Får, Get, Hund, Häst, Iller, Katt, Nöt, Svin
Zoetis Finland Oy
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1/ALG2006/01 E1, inaktiverat
Vet
Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1/ALG2006/01 E1, inaktiverat
Vet
Får
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8/BEL2006/02, inaktiverat
Vet
Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8/BEL2006/02, inaktiverat
Vet
Får
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus serotyp 4, stam BTV-4/SPA
blåtungevirus serotyp 4, stam BTV-4/SPA-1/2004, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8
blåtungevirus, serotyp 8, stam BTV-8/BEL2006/02, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1
blåtungevirus, serotyp 1, stam BTV-1/ALG2006/01 E1, inaktiverat
Vet
Får, Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Schmallenberg virus, stam BH80/11-4
Schmallenberg virus, stam BH80/11-4, inaktiverad
Vet
Får, Nöt
Zoetis Belgium S.A.
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Injektionsvätska, emulsion
klassiskt svinpestvirus (CSFV), E2
klassiskt svinpestvirus (CSFV), E2-antigen, inaktiverat
Vet
Svin
Pfizer Ltd
--
--
Suspension och emulsion till
Suspension och emulsion till injektionsvätska,emulsion
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-179A), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
10 mikrogram/ml
Injektionsvätska, suspension
Pasteurella multocida, protein dO
Pasteurella multocida, protein dO, toxinderiverad
Vet
Svin
Intervet International BV
--
--
INJEKTIONSVÄTSKA
Flera substanser, se innehåll
Vet
--
United Vaccines
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Intervet International BV
--
15 mikrogram/dos
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
15 mikrogram
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
15 mikrogram
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Häst
Fort Dodge Animal Health Holland
--
--
Injektionsvätska, suspension
Clostridium tetanitoxoid
Vet
Häst
Elanco Animal Health A/S/Eli
Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danmark A/S
--
--
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Häst
Fort Dodge Animal Health Holland
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Intervet International BV
--
45 mikrogram/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Scandinavian Regulatory
Scandinavian Regulatory Services AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-181), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Novartis Vaccines and
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Merial S.A.S.
--
10 mikrogram/ml
Injektionsvätska, suspension
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
Aventis Pasteur MSD
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
--
--
Suspension och emulsion till
Suspension och emulsion till injektionsvätska,emulsion
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-179A), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
Sanofi Pasteur S.A.,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiverat
Mycoplasma hyopneumoniae, inaktiverat antigen
Vet
Svin
Merial S.A.S.
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund, Häst, Katt
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Nöt
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
--
--
Injektionsvätska, lösning
kattleukemivirus, höljeantigen p45
kattleukemivirus, höljeantigen p45, rekombinant
Vet
Katt
Virbac SA
--
--
Plåster för provokationstest
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
SMARTPRACTICE ApS
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Clostridium perfringens, typ A, alfa-toxoid
Vet
Fjäderfä
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
2 IE
Injektionsvätska, suspension
rabiesvirus, stam Pasteur RIV, inaktiverat
Vet
Får, Get, Hund, Häst, Iller
Får, Get, Hund, Häst, Iller, Katt, Nöt, Räv
EuroPharmaDK ApS
Belgien
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/California/7/2009
influensavirus A/California/7/2009 (H1N1)v-liknande stam (NYMC X-179A), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
EuroPharmaDK ApS
Spanien
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Haemophilus influenzae typ B polysackarid
Hum
--
Aventis Pasteur MSD
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Intervet International BV
--
--
Injektionsvätska, emulsion
fågelinfluensavirus rg-A/ck/VN/C58/04
fågelinfluensavirus rg-A/ck/VN/C58/04 (H5N3), inaktiverat
Vet
Fjäderfä
Pfizer Ltd
--
3,75 mikrogram
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Indonesia/05/2005
influensavirus A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-liknande stam (PR8-IBCDC-RG2), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3
Mycoplasma hyopneumoniae, stam P-5722-3, inaktiverad
Vet
Svin
Fort Dodge Animal Health Holland
--
--
Injektionsvätska, emulsion
Flera substanser, se innehåll
Vet
Svin
Fort Dodge Animal Health Holland
--
--
Pulver till lösning för kutan
Pulver till lösning för kutan/intrakavernös användning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får
Zoetis Belgium S.A.
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies