• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 25 läkemedelsträffar

Varav 25 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Actavis Group hf.
--
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Actavis Group hf.
--
500 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
500 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
250 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
--
250 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
--
500 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
2care4 ApS,
Spanien
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB
--
500 mg
Suppositorium
naproxen
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB,
--
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB
--
500 mg
Enterotablett
naproxen
Hum
--
Ebb Medical AB
Spanien
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Mylan AB
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Mylan AB
--
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
--
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
--
250 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Orion Corporation
--
500 mg
Tablett
naproxen
Hum
--
Orion Corporation
--
500 mg/20 mg
Tablett med modifierad frisättning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AstraZeneca AB
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies