• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 50 läkemedelsträffar

Varav 50 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
125 mg
Munsönderfallande tablett
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
250 mg
Munsönderfallande tablett
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
500 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
500 mg
Brustablett
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
500 mg
Pulver till oral lösning i dospåse
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
1 g
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
125 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
60 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
500 mg
Munsönderfallande tablett
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
250 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, c/o GSK Consumer Healthcare A/S
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S,
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Apofri AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Takeda Pharma AB
--
24 mg/ml
Oral suspension
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
1 g
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
125 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
60 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Pulver till oral lösning i dospåse
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
250 mg
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Brustablett
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Perrigo Sverige AB
--
500 mg
Brustablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Alternova A/S
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
Apofri AB
--
500 mg
Brustablett
paracetamol
Hum
--
Apofri AB
--
1 g
Suppositorium
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Tablett
paracetamol
Hum
--
Chefaro Ireland DAC
--
500 mg
Tablett
paracetamol
Hum
--
Mylan AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Apofri AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
500 mg
Tablett
paracetamol
Hum
--
Vitabalans Oy
--
250 mg
Tablett
paracetamol
Hum
--
Vitabalans Oy
--
500 mg
Filmdragerad tablett
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg
Granulat i dospåse
paracetamol
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
250 mg
Granulat i dospåse
paracetamol
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
500 mg
Granulat i dospåse
paracetamol
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
500 mg
Pulver till oral lösning
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S,
--
500 mg
Pulver till oral lösning
paracetamol
Hum
--
GlaxoSmithKline Consumer
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S,
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies