• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 15 läkemedelsträffar

Varav 15 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och suspension till
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MCM Vaccine B.V.
--
--
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies