• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 6 läkemedelsträffar

Varav 6 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies