• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 9 läkemedelsträffar

Varav 9 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
--
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i flerdosbehållare
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i endosinjektionsflaska
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i flerdosbehållare
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i flerdosbehållare
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies