• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 13 läkemedelsträffar

Varav 13 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilsuccinat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxil
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Accord Healthcare B. V.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
axunio Pharma GmbH
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Glenmark Arzneimittel GmbH
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilmaleat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Orion Corporation
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxil
Hum
--
Sandoz A/S,
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilsuccinat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Zentiva k.s.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Laurus Generics GmbH
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies