• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 8 läkemedelsträffar

Varav 8 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi-aventis groupe
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Zentiva k.s.
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sandoz A/S,
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva BV
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
300 mg/25 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi-aventis groupe
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies