• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 8 läkemedelsträffar

Varav 8 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
600 mg/200 mg
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bristol-Myers Squibb and
Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited
--
600mg/200mg/245mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
600mg/200mg/245mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva Sweden AB
--
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Zentiva k.s.
--
600 mg/200 mg
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
600 mg/200 mg
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sandoz A/S,
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies