• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 6 läkemedelsträffar

Varav 6 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
300 mg
Kapsel, hård
atazanavirsulfat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies