• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 9 läkemedelsträffar

Varav 9 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Accord Healthcare S.L.U.
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Glenmark Arzneimittel GmbH
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Medical Valley Invest AB,
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Sandoz A/S,
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
0,5 mg
Filmdragerad tablett
entekavirmonohydrat
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies