• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 11 läkemedelsträffar

Varav 11 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Janssen-Cilag AB
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Lavipharm S.A.
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Mylan AB
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Orion Corporation
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
ratiopharm GmbH
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Sandoz A/S,
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Takeda Pharma AB
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Takeda Pharma AB
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Takeda Pharma AB
--
12 mikrogram/timme
Depotplåster
fentanyl
Hum
--
Takeda Pharma AB
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies