• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 250 läkemedelsträffar

Varav 90 godkända eller registrerade och 160 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
1 mg/2 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bayer AB
--
1 mg/0,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Dr. Kade Pharmazeutische
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
--
1 mg/0,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Dr. Kade Pharmazeutische
Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
--
1 mg/0,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Polen
1 mg
Gel
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orion Corporation
--
0,5 mg
Gel
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orion Corporation
--
--
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Polen
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Polen
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Portugal
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Norge
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Portugal
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Norge
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Norge
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Norge
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Portugal
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Norge
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
80 mg
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pharmanovia A/S
--
0,5 mg/0,1 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
1 mg
Tablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Meda AB
--
2 mg
Tablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Meda AB
--
--
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
--
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
1 mg + 1 mg/10 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
2 mg + 2 mg/10 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
0,5 mg/2,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
1 mg/5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
1 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
2 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
1 mg/2,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
1,53 mg/sprayning
Transdermal spray, lösning
estradiolhemihydrat
Hum
--
Gedeon Richter Plc
--
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sandoz A/S,
--
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
7,5 mikrogram
7,5 mikrogram/24 timmar
Vaginalinlägg
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pfizer AB
--
1 mg
Dragerad tablett
estradiolvalerat
Hum
--
Bayer AB
--
2 mg
Dragerad tablett
estradiolvalerat
Hum
--
Bayer AB
--
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bayer AB
--
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
--
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Polen
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Tjeckien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Portugal
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Lettland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tjeckien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS,
Belgien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Grekland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Polen
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Belgien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Slovenien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Ungern
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Spanien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Belgien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Litauen
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Spanien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Estland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Italien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Polen
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Nederländerna
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Storbritannien och Nordirland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Ungern
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tjeckien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Italien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Belgien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Litauen
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Finland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Litauen
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Irland
2,5 mg/1,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Theramex Ireland Limited
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tjeckien
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Cross Pharma AB
Frankrike
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Frankrike
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Cross Pharma AB
Belgien
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Norge
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Norge
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
150 mikrogram/dos
Nässpray, lösning
estradiolhemihydrat
Hum
--
Les Laboratoires Servier
--
1 mg/2 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bayer Schering Pharma AG
--
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Schering AG,
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Bayer Schering Pharma AG
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Bayer Schering Pharma AG
--
2 mg/2 mg
Dragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bayer Schering Pharma AG
--
--
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Schering AG,
--
1,5 mg
Gel
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orion Corporation
--
1 mg/2,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
1,53 mg/sprayning
Transdermal spray, lösning
estradiolhemihydrat
Hum
--
Mimer Medical,
--
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
25/125
25/125 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
2care4 ApS
Portugal
50 mikrogram
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
50/140
50/140 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
IVAX Scandinavia AB
Österrike
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
--
Depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
IVAX Scandinavia AB
Spanien
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
1,53 mg/sprayning
Transdermal spray, lösning
estradiolhemihydrat
Hum
--
Mimer Medical,
--
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Sandoz A/S
--
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Finland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
2care4 ApS
Tyskland
1 mg
Filmdragerad tablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Janssen-Cilag AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Janssen-Cilag AB
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Storbritannien och Nordirland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Janssen-Cilag AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Janssen-Cilag AB
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
1 mg + 50
1 mg + 50 mikrogram/24 timmar
Tablett och depotplåster
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Janssen-Cilag AB
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Hexal A/S
--
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Hexal A/S
--
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Hexal A/S
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Hexal A/S
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Vaginalinlägg
estradiolacetat
Hum
--
Galen Ltd
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
E. Merck AB
--
100 mikrogram
100 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
E. Merck AB
--
75 mikrogram
75 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiolhemihydrat
Hum
--
E. Merck AB
--
2 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
1 mg/2,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
1 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
1 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
2 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
2 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Frankrike
1 mg/2,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva Sweden AB
Frankrike
1 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
1 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva Sweden AB
Frankrike
1 mg/2,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
2,5 mg/1,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme Limited
--
2 mg/1 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
1 mg/2,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
1 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
2 mg/5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orion Corporation
--
25 mikrogram
25 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Laboratoires Fournier SA,
--
75 mikrogram/24 tim
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Selena Fournier AB
--
37,5 mikrogram
37,5 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Laboratoires Fournier SA,
--
50 mikrogram
50 mikrogram/24 timmar
Depotplåster
estradiol
Hum
--
Laboratoires Fournier SA,
--
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pharmachim AB
Nederländerna
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pharmachim AB
Italien
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pharmachim AB
Grekland
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Nederländerna
1 mg/0,125 mg
Dragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer AB
--
--
Dragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer AB
--
--
Dragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer AB
--
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
--
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Finland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Qdoxx Pharma AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Italien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Österrike
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Belgien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Polen
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Belgien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Italien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Storbritannien och Nordirland
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Spanien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Ungern
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Litauen
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Teva Sweden AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tjeckien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Italien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Tyskland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tjeckien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Ungern
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Teva Sweden AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Medartuum AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Italien
10 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Parallell Pharma AB
Italien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Slovakien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Portugal
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Ungern
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Belgien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Qdoxx Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Nederländerna
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Tyskland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Litauen
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Norge
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Polen
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Italien
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Polen
25 mikrogram
Vaginaltablett
estradiolhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies