• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 46 läkemedelsträffar

Varav 41 godkända eller registrerade och 5 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
600 mg/200 mg
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bristol-Myers Squibb and
Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited
--
100 mg/300 mg
100 mg/300 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
600mg/200mg/245mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Glenmark Arzneimittel GmbH
--
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
600mg/200mg/245mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva Sweden AB
--
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Zentiva k.s.
--
600 mg/200 mg
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Glenmark Arzneimittel GmbH
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto,
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Ungern
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sandoz A/S,
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva Sweden AB
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Zentiva k.s.
--
200 mg/25 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilsuccinat
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
600 mg/200 mg
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sandoz A/S,
--
150 mg/150 mg
150 mg/150 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxil
Hum
--
Accord Healthcare B. V. ,
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Accord Healthcare B. V.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
axunio Pharma GmbH
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Glenmark Arzneimittel GmbH
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilmaleat
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Orion Corporation
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxil
Hum
--
Sandoz A/S,
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilsuccinat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Teva Sweden AB
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Zentiva k.s.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Laurus Generics GmbH
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
123 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
33 mg/g
Granulat
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
163 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--
204 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Gilead Sciences Ireland UC
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfumarat
Hum
--
Amneal Pharma Europe Limited
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Amneal Pharma Europe Limited
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Amneal Pharma Europe Limited
--
200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
245 mg
Filmdragerad tablett
tenofovirdisoproxilfosfat
Hum
--
Amneal Pharma Europe Limited
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies